GLORY 15 Istanbul Weigh-in Results

GLORY 15 Istanbul happens tomorrow, live across the world, or on tape delay on Spike TV at 8pm Eastern time. Here are the weigh-in results from today’s weigh-in event for GLORY 15.

GLORY 15 ISTANBUL
Robin van Roosmalen (69.5 kg / 153.22 lb) vs. Marat Grigorian (69.8 kg / 155.21 lb)
Danyo Ilunga (94.95 kg / 209.33 lb) vs. Andrei Stoica (93.7 kg / 206.57 lb)
Tyrone Spong (94.7 kg / 208.78 lb) vs. Saulo Cavalari (94.6 kg / 208.56 lb)
Gökhan Saki (94.85 kg / 209.11 lb) vs. Nathan Corbett (94.2 kg / 207.68 lb)

GLORY SUPERFIGHT SERIES
Jhonata Diniz (111.1 kg / 244.93 lb) vs. Hesdy Gerges (108 kg / 238.10 lb)
Randy Blake (95.1 kg / 209.66 lb) vs. Mourad Bouzidi (95.1 kg / 209.66 lb)
Filip Verlinden (84.7 kg / 186.73 lb) vs. Israel Adesanya (84.6 kg / 186.51 lb)
Atakan Arslan (76.8 kg / 169.32 lb) vs. Jonatan Oliveira (76.65 kg / 168.98 lb)
Niclas Larsen (69.5 kg / 153.22 lb) vs. Steve Moxon (69.9 kg / 154.10 lb)
Yodkhunpon Sitmonchai* (66.05 kg / 145.62 lb) vs. Raz Sarkisjan (64.25 kg / 141.65 lb)

*Yodkhunpon Sitmonchai was re-weighed and came in under the 65 kg limit